Generalforsamling

01/01 - 2024
Kategorier: Ikke-kategoriseret

Der indkaldes hermed til generalforsamling:
Tirsdag d. 12. marts 2024 kl. 18.00
i foreningens lokaler Tårnborgvej 14.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virke i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab.
  4. Valg af formand.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af 2 suppleanter (1. og 2. suppleant)
  7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
  8. Indkomne forslag.
  9. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14. februar 2024.

Der gøres samtidig opmærksom på, at kontingent for 2024 bedes indbetalt senest 15. februar 2024 jfr. foreningens love § 7.

Kontingentet 2024 er på kr. 500,-.

Beløbet bedes indbetalt direkte til foreningens bankkonto, Arbejdernes landsbank, Gammel Kongevej afd.

Konto nr.: 5337 0240575.

Husk at skrive dit fulde navn i reference feltet.