Generalforsamling i SKYTTELAGET og BILLARDKLUBBEN

01/01 - 2024
Kategorier: Ikke-kategoriseret

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 13. Feb. 2024.

Skyttelaget kl. 18.00
Billardklubben umiddelbart efter.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingerne, skal være de respektive bestyrelser i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.