Runde fødselsdage i hovedforeningen

01/02 - 2023
Kategorier: Borgerforeningen

08.01.23  Åge Johansen – 80 år.

14.02.23  Leon Olsen – 70 år.

21.06.23  Kurt Ravig – 80 år.

24.07.23  Kaj Rasmussen – 75 år.

29.09.23  Palle Larsen – 80 år.

05.10.23  Børge Thune – 70 år.

29.11.23  Werner Bjørn – 80 år.

01.12.23  Finn Østergård – 60 år.

18.12.23  Hans-Jørgen Christiansen – 75 år.

31.12.23  Leif Johansson – 80 år.