Generalforsamling i SKYTTELAGET og BILLARDKLUBBEN

01/01 - 2023
Kategorier: Ikke-kategoriseret

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 14. Feb. 2023.

Afholdes tirsdag d. 14. februar 2023.
Skyttelaget kl. 18.00
Billardklubben umiddelbart efter.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingerne, skal være de respektive bestyrelser i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.