Supplerende oplysninger til foreningens generalforsamling.

08/12 - 2019
Kategorier: Ikke-kategoriseret

Ad pkt. 4: Valg af formand – Formanden er ikke på valg, valgt for 2 år i 2019.

Ad pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Peter Gärtner er på valg – han er villig til genvalg.
Allan Johansen er på valg – han er villig til genvalg.

Ad pkt.6: Valg af suppleanter (1. og 2. suppleant)
1. suppleant er Jimmy Schou – er villig til genvalg.
2. suppleant er Jakob Lethmar – er villig til genvalg.

Ad pkt.7: Valg af revisorer og revisorsuppleanter. Leif Johansson og Allan Pabijan er begge villige til genvalg.