Generalforsamling i SKYTTELAGET og BILLARDKLUBBEN

09/11 - 2020

Generalforsamlingen er udskudt indtil videre.

Afholdes tirsdag d. 16. februar 2021
Skyttelaget kl. 18.30
Billardklubben umiddelbart efter.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingerne, skal være de respektive bestyrelser i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.