Generalforsamling

09/12 - 2019
Kategorier: Ikke-kategoriseret

Ny dato for Generalforsamlingen:

Tirsdag d. 25. august 2020 – kl. 19.00

 

Hovedafdelingen afholder ordinær generalforsamling:
Tirsdag d. 17. marts 2020 kl. 19.00
i Borgerkælderen, Tårnborgvej 14.

OBS – Generalforsamlingen er udsat.

Foreningens regnskab vil være fremlagt fra tirsdag d. 3. marts på
opslagstavlen i Borgerkælderen.

Dagsorden (jfr. § 12 i vedtægterne).

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab.
  4. Valg af formand.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af 2 suppleanter (1. og 2. suppleant)
  7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
  8. Indkomne forslag.
  9. Eventuelt.

Evt. forslag fra bestyrelse eller medlemmer med angivelse af forslagets væsentligste indhold, indsendes til bestyrelsen senest 14 februar 2020.

Der vil blive serveret GRATIS SMØRREBRØD.