Generalforsamling i SKYTTELAGET og BILLARDKLUBBEN

09/12 - 2019
Kategorier: Ikke-kategoriseret

Afholdes tirsdag d. 18. februar 2020
Skyttelaget kl. 18.30
Billardklubben umiddelbart efter.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingerne, skal være de respektive bestyrelser i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.